• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Lokalna społeczność w kontekście budowania oferty kulturowej w regionie


3.07.2024r. odbyło się pierwsze szkolenie dla naszej kadry w ramach projektu "BIBLIOTEKA - to działa". Jego tematem była "Lokalna społeczność w kontekście budowania oferty kulturalnej w regionie". Dr Paweł Bernacki, wykładowca Instytutu Nauk o Mediach i Informacji Uniwersytetu Wrocławieskiego przybliżył nam temat analizy potrzeb kulturowych mieszkańców miasta oraz odpowiedniego budowania oferty placówki bibliotecznej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
Grupa osób siedzących przy stole i słuchających wykładowcy.
Projektor multimedialny z prezentacją.
Grupa osób siedząca przy stole.