• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Kalendarium

1945

Powstaje Gminna Biblioteka Publiczna w Radzionkowie. Następuje czas gromadzenia
i tworzenia księgozbioru. Siedzibę Biblioteki tworzą lokale zastępcze znajdujące się w budynkach prywatnych.

1951

Nadanie praw miejskich miastu powoduje zmianę nazwy Biblioteki. Księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie liczy 2 460 wol., a liczba czytelników wynosi 395 osób.

1966

Otwarcie nowo powstałego Domu Kultury, w którym Biblioteka otrzymuje duże pomieszczenie. Ksiegozbiór stale się powiększa – liczy już ponad 7 800 wol. Wzrasta liczba czytelników. Jest ich ponad 1100.

1975

Po utracie praw miejskich na rzecz miasta Bytomia, Biblioteka zostaje przekształcona w Filię Biblioteczną Nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu i pozostaje w jej strukturach do 1997r.

1987

Powstaje nowa placówka – Filia Nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu, przy ul. Ks. J. Knosały 61 a.

1996

Księgozbiór F. Nr 9 otrzymuje znak własnościowy i nim sygnuje swoje zbiory.

1998

Radzionków odzyskuje prawa miejskie. Biblioteki rozpoczynają działalność w strukturach organizacyjnych Centrum Kultury „Karolinka”. Funkcje centrali przejmuje placówka przy ul. Knosały 61 a. Z księgozbioru liczącego 46 800 wol. korzysta 1830 czytelników.

2003

Biblioteka otrzymuje nowy lokal. Do pięknie wyremontowanych pomieszczeń po dawnej szkole podstawowej trafia księgozbiór placówki działającej dotychczas w CK „Karolinka”. Powstaje Filia Biblioteczna.

2007

Uchwałą Rady Miasta Radzionków z dnia 25 października 2006 r. zostaje utworzona, z dniem 1 stycznia 2007 r., Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie.

2009

Miejska Biblioteka Publiczna pozyskuje logo, znak graficzny, dzięki któremu będzie rozpoznawana; Biblioteka zostaje zakwalifikowana do pierwszej edycji Programu Rozwoju Bibliotek.

2009/2010

Ukazuje się pierwsza publikacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie dokumentująca piśmiennictwo dotyczące miasta – „Bibliografia miasta Radzionków 1998-2001. Wybór piśmiennictwa”.
Miejska Biblioteka Publiczna zostaje zakwalifikowana do pierwszej edycji Programu Rozwoju Bibliotek, stanowiącego część ogólnoświatowej inicjatywy „Global Libraries” Fundacji Billa
i Melindy Gates, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Biblioteki otrzymują wysokiej klasy sprzęt komputerowy. Bibliotekarze biorą udział
w profesjonalnych szkoleniach. Jesteśmy w gronie 78 finalistów konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka” i otrzymujemy dofinansowanie na realizację projektu „U nas ciekawiej czyli odkrywamy tajemnice miasta”. W ramach oferty „Organizacje Pozarządowe Bibliotekom”, Fundacja Ośrodka KARTA zaprasza nas do realizacji projektu „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnych”.

2011

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie została uhonorowana WYRÓŻNIENIEM SPECJALNYM Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL „za pasję
i zaangażowanie w edukacyjny proces planowania strategicznego Biblioteka – Miejsce aktywne realizowany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek”.

Wydanie książki „U nas ciekawiej czyli odkrywamy tajemnice miasta” – zbioru ilustrowanych opowiadań, w których wyobraźnia przeplata się z rzeczywistością. W utworach młodzież opowiedziała o tajemnicach, magicznych miejscach miasta, urokliwych zakątkach, zabytkach przyrody i architektury oraz przedstawiła historie z nimi związane.

2012/2013

Dobiegła końca modernizacja pomieszczeń Filii Bibliotecznej, która rozpoczęła się remontem dachu i dociepleniem stropów. W ramach prac wymieniono okna i drzwi, założono nową instalację elektryczną, instalację telefoniczną oraz łącza internetowe. Przebudowano toaletę, zmodernizowano centralne ogrzewanie i ułożono nowe posadzki we wszystkich pomieszczeniach. Dostosowano oświetlenie do całości zbiorów, zmieniono układ przestrzenny wnętrza i zadbano o jego estetykę. Dobiegły końca także prace nad położeniem nowego sufitu. W odnowionej siedzibie znalazły swoje miejsce zbiory dziecięce, księgozbiór dla dorosłych oraz księgozbiór podręczny. Całości dopełniły czytelnia internetowa i czytelnia czasopism oraz zbiór audiobooków – książek mówionych.

2014

Otwarcie „Oczytanki” – Filia Biblioteczna otrzymuje nową wypożyczalnię dziecięcą.

2015

Biblioteka zostaje laureatem ogólnopolskiego konkursu „Tablety w twojej bibliotece”. Trzy tablety Apple iPad Air 16GB-Wi-Fi zasilają czytelnię internetową.
Przystępujemy do projektu „Czytam sobie w bibliotece” promującego czytelnictwo wśród dzieci. Budujemy własny program działań animacyjnych wokół literatury. Organizujemy i przeprowadzamy twórcze zajęcia czytelnicze dla najmłodszych.

2016

Zakończono prace nad tworzeniem komputerowej bazy danych Biblioteki Głównej. W ramach zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA2/MARC21 aktywowano moduł wypożyczalni, umożliwiający m.in. zdalne zamawianie i rezerwowanie zbiorów.

2018

Modernizacja pomieszczeń Filii Bibliotecznej. W ramach prac wymienione zostają okna.

2019

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie zgłasza swój akces do kolejnej edycji programu bookstartowego „Mała książka-wielki człowiek”.