• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Programy, projekty, dofinansowania

BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność


Źródła przychodu


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Opis projektuNazwa projektu, rok, kwota
Zadanie

„Biblioteka - to działa”

Rok realizacji

2024 - 2025

Kwota dofinansowania

111 000 zł

Izba Pamięci


Logo Narodowego Instytutu Muzeów

Źródła przychodu


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów „Izby Pamięci”

Opis projektuNazwa projektu, rok, kwota
Zadanie

„Izba Lokalnej Informacji Historycznej”

Rok realizacji

2023

Kwota dofinansowania

50 000 zł

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0


Źródła przychodu


Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0

Opis projektuNazwa projektu, rok, kwota
2020 Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Kwota dofinansowania – 8 076 zł

2021 Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Kwota dofinansowania – 8 077 zł

2022 Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych

Kwota dofinansowania – 10 769 zł

2023 Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych

Kwota dofinansowania – 10 769 zł

Partnerstwo dla książki


Żródła przychodu


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

2023 Zadanie "Biblioteka? Jestem na TAK!"

Kwota dofinansowania – 10 400 zł

2022 Zadanie "Książka wszystkimi zmysłami"

Kwota dofinansowania – 9 000 zł

„Symbole Narodowe RP”


Logo niepodległa

Źródła przychodu


Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”

2023 Zadanie "A było to tak..."

Kwota dofinansowanie – 11 300 zł

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”


baner - narodowy program czytelnictwa

Żródła przychodu


Kwota dofinansowania – 2 244 262,00 zł (dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa)

2022 Zadanie „Adaptacja budynku przy ulicy Gwarków 2 w Radzionkowie do pełnienia funkcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie”

Kwota dofinansowania – 2 244 262,00 zł

„Równać szanse 2022”


Źródła przychodu


Dofinansowano w ramach programu "Równać Szanse", który jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Civis Polonus.

2022 Zadanie "Kierunek KSIĄŻKA"

Kwota dofinansowania – 3 600 zł

30.000+

Populacja

128k

m2 powierzchni

5k

Zrealizowanych programów

400 mln

Rocznego budżetu