• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Informacja o zbiórkach obiektów do Izby Lokalnej Informacji HistorycznejW tle fotografie radzionkowskich ulic z dawnych lat.

Zbiórka obiektów

Już w przyszłym tygodniu przypada kolejny termin zbiórki obiektów do Izby Lokalnej Informacji Historycznej! Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby podarować przedmioty do radzionkowskiej izby pamięci

Czego szukamy? Wszystkiego, co jest związane z historią Radzionkowa, ale także z:

- wydarzeniami ważnymi dla lokalnej społeczności,

- życiem codziennym w minionych latach,

- tradycją, kulturą, zwyczajami, religią,

- sportem,

- rzemiosłem, górnictwem/hutnictwem.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów „Izby Pamięci”