• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą: Radzionków, 41-922, ul. Knosały 61a.
 2. Z Inspektorem Danych Osobowych można się kontaktować pisząc na adres Administratora lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności związanych z procedurą zapisania czytelnika, korzystania z zasobów bibliotecznych, wysyłania informacji e-mail o konieczności zwrotów książek, realizacji czynności związanych z powiadamianiem o naliczonych karach za przekroczony termin zwrotu książek.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Po tym okresie zostaną usunięte. A w przypadku wystąpienia kar lub innych należności – do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo:

  - dostępu do treści danych,
  - poprawiania i aktualizacji danych,
  - ograniczenia przetwarzania danych,
  - usunięcia danych,
  - przenoszenia danych,
  - wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie,
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. W sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności, o których mowa w pkt. 3 Klauzuli Informacyjnej. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia korzystanie z zasobów biblioteki.
 8. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, w tym nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 9. Dane nie będą podlegały profilowaniu.

Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz .UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1)