• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Uwaga zmiany

Zamiar zmiany siedziby MBP, likwidacji filii oraz zmiany w statucie MBP

Dyrektor MBP w Radzionkowie informuje, że Rada Miasta Radzionków uchwałą nr LXIX/695/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. ogłosiła zamiar zmiany siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie, zamiaru likwidacji filii bibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie oraz zamiaru dokonania zmian w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie.

Uchwała Rady Miasta.pdf