Program Rozwoju Bibliotek

Informujemy, że nasza biblioteka została zakwalifikowana do pierwszej edycji Programu Rozwoju Bibliotek.

Założenia Programu Rozwoju Bibliotek:

– ukierunkowanie na biblioteki publiczne we wszystkich gminach wiejskich i wszystkich gminach wiejsko-miejskich oraz w tych gminach miejskich, które mają nie więcej niż 20 tys. mieszkańców,

– przygotowanie bibliotekarzy i bibliotekarek do prowadzenia placówek w nowoczesny sposób, organizowania ciekawych i oczekiwanych przez mieszkańców wydarzeń, zdobywania dodatkowych pozabudżetowych funduszy na działalność, promowania swojej placówki i gminy.

– możliwość nawiązania współpracy z innymi gminami; regionalne konferencje, ogólnopolskie kongresy, portal internetowy, konkursy, programy dobrych praktyk i granty pozwolą na stałą wymianę informacji i doświadczeń.

Otrzymaliśmy:

Miło nam donieść, iż w marcu br. Biblioteki naszego miasta zostały wyposażone w wysokiej klasy sprzęt komputerowy – laptop, 2 zestawy komputerowe (z pełnym oprogramowaniem systemowym i antywirusowym), osprzęt sieciowy umożliwiający stworzenie hot-spotu, 2 urządzenia wielofunkcyjne – wysokowydajne i standardowe, drukarkę A3, projektor wraz z ekranem oraz 2 cyfrowe aparaty fotograficzne.

Bierzemy udział:

W szkoleniach, których zadaniem jest przygotowanie bibliotekarzy do organizowania ciekawych i oczekiwanych przez mieszkańców wydarzeń, zdobywania dodatkowych pozabudżetowych funduszy na działalność, promowania swojej placówki i gminy, a także wzmocnienie kompetencji zawodowych (cykl szkoleniowy „Plan Rozwoju Biblioteki”, szkolenia informatyczne, szkolenia specjalistyczne).

„Wierzymy, że biblioteka może stać się ośrodkiem aktywności lokalnej: że osoby przychodzące do biblioteki w małej miejscowości będą mogły, poza wypożyczeniem książki, przeczytać na ekranie komputera najnowsze wiadomości – również lokalne, porozmawiać przez komunikator z rodziną mieszkającą za granicą, znaleźć najlepszą ofertę kupna poszukiwanej rzeczy, załatwić sprawy urzędowe. Wyobrażamy sobie, że w bibliotece będą mogły regularnie odbywać się ciekawe zajęcia dla dzieci i dorosłych, kursy komputerowe, spotkania ze znanymi ludźmi (pisarzami, aktorami, sportowcami), a książkę będzie można zamówić także przez Internet”.

Pozyskaliśmy:

Jako finaliści konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka” otrzymaliśmy fundusze na realizację projektu „U nas ciekawiej czyli odkrywamy tajemnice miasta”. W ścisłej współpracy z Fundacją Ośrodka KARTA zrealizujemy projekt „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnych”.

Projekt „U nas ciekawiej czyli odkrywamy tajemnice miasta”:

23

Celem projektu było twórcze wykorzystanie czasu wolnego młodzieży, kształtowanie osób kreatywnych, przedsiębiorczych, pełnych zapału i pomysłów na rzecz swojego miasta, a także rozwijanie zainteresowań literackich i plastycznych, wskazywanie ukrytych talentów, stymulowanie rozwoju wyobraźni. Uczestnicy projektu poznali historię i tradycje środowiska lokalnego, zdobyli umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Zachęciliśmy młodych ludzi do pielęgnowania lokalnej kultury. Uwrażliwiliśmy na piękno zabytków architektury i przyrody miasta. Projekt, realizowany na przestrzeni 6 miesięcy (styczeń-czerwiec 2011 r.), udowodnił, że żyjąc w małym mieście można być dumnym ze swojego miejsca zamieszkania.

Projekt polegał na wydaniu książki – zbioru ilustrowanych opowiadań, w których wyobraźnia przeplata się z rzeczywistością. W swych utworach młodzież opowiedziała o tajemnicach, magicznych miejscach miasta, urokliwych zakątkach, zabytkach przyrody i architektury oraz przedstawiła historie z nimi związane (niekoniecznie prawdziwe). Całość proponowanych działań projektowych została tak skonstruowana, aby wyzwolić aktywność uczestników w trzech płaszczyznach – literacko-plastycznej (teksty literackie, rysunki), edukacyjnej (redagowanie książki, śledzenie i uczestniczenie w procesie jej wydania) i intelektualnej (poszukiwanie inspiracji twórczych, rozbudzenie wyobraźni). Realizację projektu rozpoczęliśmy od ogłoszenia dwóch konkursów – literackiego i plastycznego. Na łamach lokalnych gazet, stronach internetowych szkół, biblioteki, Urzędu Miasta pojawiły się informacje o prowadzonym projekcie. Uczestnicy przeprowadzili prace badawcze – sfotografowali interesujące miejsca w mieście, rozmawiali ze starszymi mieszkańcami, zbadali biblioteczne zbiory regionalne i materiały archiwalne, tak by móc dokonać wyboru własnego tematu i sposobu wykonania. Tworzenie ilustracji i opowiadań wspomogły spotkania z profesjonalistami: pisarzem i artystą-plastykiem. Konkurs został rozstrzygnięty i jury dokonało wyboru najciekawszych materiałów do książki. Opracowany merytorycznie zbiór został przekazany do druku. Działania projektowe zakończyliśmy imprezą integrującą mieszkańców, z udziałem uczestników, władz, mediów, artystów. Uroczystość uświetniła Wice-ślązaczka 2001 roku pani Irena Chilmon, która pięknie czytała fragmenty nagrodzonych prac literackich. Prace plastyczne pokazano w trakcie prezentacji multimedialnej. Miała miejsce publiczna prezentacja książki i uhonorowanie nagrodami nastoletnich artystów.

Realizacja projektu zintegrowała środowisko młodzieży i starszych mieszkańców miasta oraz zwiększyła znacząco ich uczestnictwo czynne w kulturze – podjęli wspólne starania w formie pracy nad publikacją. Zwiększyła również atrakcyjność kulturalną miasta. Poprawiła dostęp mieszkańców do różnych form przekazu kulturalnego, co zdecydowanie zwiększyło szanse rozwoju indywidualnego. Powstała nowa publikacja o mieście, tym razem nie popularnonaukowa a literacka. Powiększy ona nie tylko regionalne zbiory Bibliotek powiatu tarnogórskiego, ale też księgozbiory domowe mieszkańców miasta.

Konferencja „Biblioteka – miejsce aktywności lokalnej”:

Uczestniczyliśmy w konferencji podsumowującej I Rundę Programu Rozwoju Bibliotek w województwie śląskim, która odbyła się 29 marca w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Konferencję zainaugurowała wicemarszałek województwa śląskiego Aleksandra Gajewska – Przydryga oraz dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Przemysław Smyczek; uświetnił zaś dr Antoni Bartosz – Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie interesującym wykładem „Instytucja kultury w procesie zmiany”. Pierwszą edycję PRB podsumował prof. zw. dr hab. Jan Malicki – Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Jacek Królikowski z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie oraz dr Bohdan Skrzypczak – Prezes Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie. „Edukacja i współpraca biblioteki w środowisku lokalnym” – przygotowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Łazach oraz Miejską BibliotekiePubliczną w Radzionkowie, prezentacje zakończyły konferencję.

Wyróżnienie:

Biblioteka radzionkowska została uhonorowana WYRÓŻNIENIEM SPECJALNYM Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL „za pasję i zaangażowanie w edukacyjny proces planowania strategicznego Biblioteka – Miejsce aktywne realizowany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek”.

Mikrogrant „Podaj dalej”

Pozyskaliśmy kolejne środki finansowe – grant w wysokości 1000 zł przeznaczony został na zorganizowanie czterech szkoleń z przedstawicielami bibliotek partnerskich z Krupskiego Młyna, Świerklańca i Tąpkowic. Spotkania odbywały się na przełomie miesiąca listopada i grudnia 2011 roku. Przewodnimi tematami były: PRB – korzyści uczestnictwa; wzmocnienie roli biblioteki w społeczności lokalnej, Biblioteka lokalnym zasobem wiedzy, Biblioteka ośrodkiem komunikacji społecznej; partnerstwo – korzyści i zagrożenia, Edukacja społeczna i kulturalna w bibliotece; wolontariat. Celem spotkań było dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, jakie bibliotekarze z biblioteki wiodącej zdobyli w trakcie szkoleń. Swoimi doświadczeniami podzielili się również pracownicy bibliotek partnerskich. Wiele czasu poświęcono zagadnieniom z interesującej uczestników problematyki, m. in. ochronie danych osobowych czy nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Szkolenia przyczyniły się do wzmocnienia systemu bibliotecznego, integracji środowiska, stosowania skutecznych form komunikacji między bibliotekami i bibliotekarzami. Pobudziły do ciekawszych form działalności kulturalnej i promocji swojej placówki.

CATL

Przystąpiliśmy do programu Ośrodka KARTA, który w ramach Programu Rozwoju Bibliotek wdrożył sieć lokalnych społecznych archiwów historycznych – Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej (CATL). Biblioteki gminne stają się centrami aktywizującymi miejscowe społeczności do ocalania, pielęgnowania i upowszechniania historii i tradycji lokalnej. Wzięliśmy także udział w przygotowanych dla bibliotekarzy szkoleniach, na których przybliżono zasady tworzenia społecznego archiwum historycznego, pozyskiwania, digitalizacji i opisywania materiałów historycznych oraz współpracy z lokalną społecznością i partnerami internetowymi.

Konkurs „Tablety w twojej bibliotece”

Znaleźliśmy się w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu „Tablety w twojej bibliotece”. Zadanie polegało miedzy innymi na opisaniu doświadczenia biblioteki w oferowaniu zajęć edukacyjnych z zakresu nowoczesnych technologii czy pomysłów na promowanie tabletów. Spośród 700 placówek komisja wybrała 223 biblioteki z całej Polski. Do nas trafiły 3 tablety Apple iPad Air 16GB-Wi-Fi wraz z akcesoriami. Będziemy zachęcać mieszkańców do używania ich po to, by uczyć się, tworzyć i dzielić się treściami z innymi osobami.

Bibliotekarze uzyskali możliwość udziału w webinariach (internetowych seminariach) oraz dostęp do kursu edukacyjnego na platformie iTunesU, oferującego pomysły jak korzystać
z aplikacji w bibliotece.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.