Bibliografia

„Bibliografia miasta Radzionków za lata 1998-2001. Wybór piśmiennictwa” to publikacja
dokumentująca piśmiennictwo dotyczące miasta Radzionkowa. Dostarcza wieloaspektowej, wyczerpującej informacji o historii, zabytkach, kulturze, szkolnictwie, życiu społecznym, gospodarczym i politycznym miasta. Upowszechnia wiedzę o regionie. Jako źródło wiadomości o mieście adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców – mieszkańców miasta, uczniów, studentów, przedstawicieli różnych organizacji i instytucji.
Bibliografia Radzionkowa to lokalna bibliografia przedmiotowa, uwzględniająca wydawnictwa zwarte, mapy, plany, czasopisma lokalne i regionalne, artykuły z czasopism naukowych i popularnonaukowych, dzienników ogólnopolskich (wraz z dodatkami regionalnymi) i prasy lokalnej.

Do tej pory ukazała się:
Bibliografia miasta Radzionków za lata 1998 – 2001