RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.03.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZIONKOWIE


Dostępność architektoniczna

Pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie mieszczą się w dwóch lokalach usytuowanych na terenie miasta Radzionków:
• Biblioteka Główna – ul. Knosały 61a,
• Filia Biblioteczna – ul. Kużaja 19.

Przed budynkami znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Obydwa budynki są obiektami z pionowymi barierami architektonicznymi (schody bez windy lub podnośnika) utrudniającymi poruszanie się osobom ze szczególnymi potrzebami (zwłaszcza poruszających się na wózkach inwalidzkich, z balkonikami, o kulach, itp.). Nie jest dostępna możliwość skorzystania z domofonu lub przywołania pracownika Biblioteki za pomocą dzwonka. Pracownik Biblioteki może wyjść przed budynek Biblioteki do Klienta na wcześniejszy wniosek Czytelnika (na przykład telefoniczne powiadomienie).

Zapewniony jest wstęp do budynków osobom korzystającym z psa asystującego.

W budynku Filii Bibliotecznej jest możliwość skorzystania z toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM czy pętli indukcyjnej. Można kontaktować się za pomocą pisma (sms, mail, tekst pisany itp.)

W Miejskiej Bibliotece Publicznej funkcjonuje bezpłatna usługa "Książki na telefon", która pozwala zamówić Czytelnikom ze szczególnymi potrzebami książki z dowozem do domu/mieszkania na wcześniej ustalony dzień.

Czytelnicy mają także możliwość zamówienia książek poprzez elektroniczny katalog biblioteczny OPAC: www.radzionkow-mbp.sowwwa.pl.


Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Z Biblioteką można skontaktować się za pomocą narzędzi współczesnej komunikacji, a w szczególności poprzez:
• telefon:
▪ Biblioteka Główna: 32 289-03-91, 537-201-578,
▪ Filia Biblioteczna: 32 282-33-05;
• pocztę elektroniczną:
▪ Biblioteka Główna: sekretariat@biblioteka.radzionkow.pl, ksiegowosc@biblioteka.radzionkow.pl, i.czernecka@biblioteka.radzionkow.pl,
h.zgoda@biblioteka.radzionkow.pl;
▪ Filia Biblioteczna: p.nocon@biblioteka.radzionkow.pl;
• skorzystanie z platformy ePUAP: www.epuap.gov.pl;
• przesyłanie wiadomości tekstowych (SMS): Biblioteka Główna 537-201-578.


Dostępność cyfrowa strony internetowej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie dostępnej pod adresem: http://biblioteka.radzionkow.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2006-01-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• brak informacji w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu,
• treści multimedialne nie posiadają opisów alternatywnych,
• część plików nie jest dostępna cyfrowo,
• nazwy linków dla dokumentów do pobrania nie są niepowtarzalne.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest także zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne dostępne po lewej stronie przeglądarki).

Ze strony można korzystać używając standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Można się po niej poruszać także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Deklarację dostępności strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie dokonano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez koordynatora ds. dostępności.


Dostępność cyfrowa Biuletynu Informacji Publicznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność
swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn
Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie dostępnej pod
adresem: http://biblioteka.radzionkow.pl/bip/.

Data publikacji strony internetowej BIP: 2006-01-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej:
• brak informacji w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu,
• część plików nie jest dostępna cyfrowo,
• nazwy linków dla dokumentów do pobrania nie są niepowtarzalne.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa
jest także zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w prawym górnym
rogu).

Ze strony można korzystać używając standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Można się po niej poruszać także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji
(Tab).

Deklarację dostępności strony BIP dokonano na podstawie samooceny przeprowadzonej
przez koordynatora ds. dostępności.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator ds. dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie:
mgr Justyna Czaja

kontakt: tel. 32 289-03-91, 537-201-578
e-mail: ksiegowosc@biblioteka.radzionkow.pl,
justyna.czaja.mbp@outlook.com

Do koordynatora można składać uwagi, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25.
Aktualizacja deklaracji: 2022-01-25.

Deklaracja dostępności w formacie pdf:

Deklaracja dostępności.pdfOpublikował: Halina Zgoda
Publikacja dnia: 31.03.2022
Podpisał: Iwona Labus
Dokument z dnia: 31.03.2022
Dokument oglądany razy: 904