RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr Procedur Kontroli Zarządczej (instrukcje, regulaminy, zarządzenia)
rejestr jawny, do wglądu w Bibliotece Głównej MBP (ul. Knosały 61a)

Rejestr zamówień publicznych
rejestr jawny, do wglądu w Bibliotece Głównej MBP (ul. Knosały 61a)

Rejestr umów
rejestr jawny, do wglądu w Bibliotece Głównej MBP (ul. Knosały 61a)

Rejestr zbiorów książkowych; Rejestr map; Rejestr książek mówionych
rejestr jawny, do wglądu w Bibliotece Głównej MBP (ul. Knosały 61a)

Ewidencja czytelników MBP
ewidencja udostępniana na wniosek, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000), w Bibliotece Głównej (ul. Knosały 61a)

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
ewidencja jawna, do wglądu w Bibliotece Głównej MBP (ul. Knosały 61a)

Ewidencja upoważnień i pełnomocnictw
ewidencja jawna, do wglądu w Bibliotece Głównej MBP (ul. Knosały 61a)Opublikował: Halina Zgoda
Publikacja dnia: 18.07.2018
Podpisał: Halina Zgoda
Dokument z dnia: 09.06.2015
Dokument oglądany razy: 1 624