RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z BIP:

Strona główna: zawiera podstawowe dane dotyczące instytucji typu pełłna nazwa, adres pocztowy, adres internetowy, numer konta.
Aktualności: zawiera najnowsze wpisy.
Status prawny: zawiera informacje dotyczące statusu prawnego MBP.
Struktura organizacyjna: zawiera regulamin organizacyjny biblioteki (określa kompetencje
i zakres odpowiedzialności osób zarządzających biblioteką oraz zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych) oraz strukturę organizacyjną instytucji.
Statut instytucji: zawiera uchwały Rady Miasta Radzionków w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie wraz z późniejszymi zmianami.
Regulaminy: zawiera regulaminy korzystania ze zbiorów MBP oraz regulamin organizacji imprez.
Książka teleadresowa: zawiera dane kontaktowe do wszystkich działów instytucji.
Budżet i majątek: zawiera budżet roczny biblioteki, dane informujące o stanie wartościowym majątku biblioteki, sprawozdania finansowe.
Rejestry, ewidencje, archiwa: zawiera informacje o posiadanych rejestrach i ewidencjach.
Zamówienia publiczne: zawiera informacje o prowadzonych przez instytucję zamówieniach podprogowych i procedurach przetargowych.
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli: zawiera protokoły przeprowadzonych kontroli.
Przyjmowanie i załatwianie spraw: zawiera informacje o sposobie przyjmowania
i załatwiania spraw.
Informacje nieudostępnione: zawiera sposób dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w biuletynie.
Instrukcja korzystania z BIP: zawiera opisy poszczególnych elementów BIP.
Mapa strony: zawiera informację o strukturze strony.
Rejestr stron usuniętych: zawiera strony usunięte.
Statystyki BIP: zawiera statystkę odwiedzin strony.
Redakcja BIP: zawiera osoby redagujące BIP.Opublikował: Halina Zgoda
Publikacja dnia: 16.06.2015
Podpisał: Halina Zgoda
Dokument z dnia: 27.10.2014
Dokument oglądany razy: 1 094