RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz skrótów

Skrót Wyjaśnienie skrótu
art. artykuł
BIP Biuletyn Informacji Publicznej
Dz. U. Dziennik Ustaw
lit litera
NIP Numer Identyfikacji Podatkowej
nr numer
pkt punkt
poz. pozycja
REGON Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej
RIK Rejestr Instytucji Kultury
tekst jedn. tekst jednolity
tj. to jest
ust. ustęp
w zw. w związku
zał. załącznik
z późn. zm. z późniejszą/ymi zmianą/amiOpublikował: Halina Zgoda
Publikacja dnia: 10.06.2015
Podpisał: Halina Zgoda
Dokument z dnia: 10.06.2015
Dokument oglądany razy: 1 050