Radzionków w literaturze* :

 1. Atrakcje turystyczne ziemi tarnogórskiej i okolic / [zespół red. Felicja Wyżgoł, Edward Wyżgoł, Łukasz Błasiak] . – Nakło Śląskie, 2004. – S. 51 – 55
 2. Bartkowiak Janusz
  Historia prawdziwa Radzionkowa i okolic wierszem pisana / Janusz Bartkowiak . – Radzionków,2010
 3. Bączkowicz Andrzej Henryk
  Saga Rodziny Bączkowicz / Andrzej Henryk Bączkowicz . – [b. m.], [2010?]
 4. Bibliografia miasta Radzionków 1998 – 2001 / [oprac. Halina Zgoda] . – Radzionków, 2009
 5. Biblioteki publiczne powiatu tarnogórskiego / [oprac. Małgorzata Kozioł, Jacek Stącel] . – Tarnowskie Góry, 2006
 6. Bonczek, Wojciech
  Historia 33. batalionu radiotechnicznego w Radzionkowie / Wojciech Bonczek. – Radzionków, 2007
 7. Cieszyński, Wojciech
  Żółto-czarna ojczyzna / Wojciech Cieszyński, Wojciech Leśnikowski . – [b. m., 2010]
  Ruch Radzionków
 8. Drabina, Jan
  Historia Bytomia / Jan Drabina . – Bytom, 1994. – S. 136 –137
  Nowe dzielnice
 9. Drechsler, Jan
  Legendy Radzionkowa / Jan Drechsler ; il. Mirosław Ogiński . – Radzionków, 2006
 10. Dzieje Radzionkowa / Jarosław A. Krawczyk [i in.] . – Radzionków, 2002
 11. Janik, Bronisław
  Niezwykły świadek wiary na Wołyniu 1930-1943 / Bronisław Janik . – Poznań, 1993
  Ks. Ludwik Wrodarczyk
 12. Kielar – Czapla, Maria
  Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI / Maria Kielar – Czapla . – Radzionków, 2005
 13. Kielar – Czapla, Maria
  Radzionkowskie rody / Maria Kielar – Czapla . – Radzionków, 2014
 14. Knosała, Józef
  Parafja Radzionkowska / zebr. i spisał Józef Knosała . – [Bytom] – Radzionków, 1990
 15. Krawczyk, Jarosław A.
  Radzionkowskie pocztówki / Jarosław A. Krawczyk, Marek Minas, Jarosław Wroński . – Radzionków, 2003
 16. Krawczyk, Jarosław A.
  Radzionków na starych fotografiach do 1945 roku / Jarosław A. Krawczyk, Marek Minas, Jarosław Wroński . – Radzionków, 2008
 17. Krawczyk Jarosław A.
  Radzionków na starych fotografiach 1945-1959 / Jarosław A. Krawczyk, Marek Minas, Jarosław Wroński . – Radzionków, 2009
 18. Krawczyk, Jarosław A.
  Skarby powiatu tarnogórskiego / Jarosław A. Krawczyk . – Tarnowskie Góry, 2006
 19. Łabęcka, Halina
  Kościoły i kaplice Bytomia / Halina Łabęcka, Zbigniew Marya Łabęcki . – Bytom, 1992
 20. Minas, Marek
  Cmentarze, grobowce, mogiły / Marek Minas, Jarosław Wroński . – Radzionków, 2014
 21. Minas, Marek
  Radzionków na starej fotografii w latach 1960-1980 / Marek Minas, Jarosław Wroński . – Radzionków, 2011
 22. Minas, Marek
  Szkice z dziejów Rojcy / Marek Minas, Gabriel Tobor, Jarosław Wroński. – [Radzionków], 2007
 23. Minas, Marek
  Szkice z dziejów Rojcy: wybór źródeł / Marek Minas, Gabriel Tobor, Jarosław Wroński . – Radzionków, 2010
 24. Minas, Marek
  Radzionków i jego mieszkańcy w XX wieku / Marek Minas, Jarosław Wroński . – Radzionków, 2012
 25. Mrowiec, Alfons
  Dzieje Kopalni Węgla Kamiennego „Radzionków” w Radzionkowie (1871-1972) / Alfons Mrowiec. – Radzionków, 1972
 26. Nawa, Karol
  Budowaliśmy nowy Kościół w Rojcy / Karol Nawa. – Katowice, 1996
 27. Otwarcie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku / [zdjęcia E. Gałęziok, R. Kufel, R. Kwiatek]. – Radzionków, 2015
 28. Parafia Św. Wojciecha w Radzionkowie / [red. Jan Grzesica [ i in.] . – [Radzionków], 2005
 29. Powiat Tarnogórski 2002 – 2006 . – Tarnowskie Góry, 2006
 30. Przewodnik po Radzionkowie . – [Radzionków, 200-?]
 31. Radzionków / [red., teksty i oprac. Jarosław A. Krawczyk] . – Radzionków, 1999
 32. Radzionków: plan miasta / oprac. Stanisław Pawelec, Grzegorz Strycharz . – Katowice, 2005
 33. Radzionków: serce Śląska / wstęp Gabriel Tobor . – Radzionków, 2016
 34. Radzionków i Sucha Góra 90 lat temu / Jarosław A. Krawczyk [i in.] . – Radzionków, 2001
 35. Radzionków na starych mapach i pocztówkach / zebrał, oprac. i tł. [z niem.] map i pocztówek Jarosław Krawczyk . – Radzionków, 1993
 36. Szlak zabytków technik województwa śląskiego / [oprac. tekstów Anna Syska, Agnieszka Woźniakowska] . – Katowice, 2006 . – S. 25 – 27
  Muzeum Chleba
 37. Szołtysek, Marek
  Górny Śląsk / Marek Szołtysek . – Bielsko – Biała, 2005
  Zawiera informacje o Muzeum Chleba
 38. U nas ciekawiej, czyli odkrywamy tajemnice miasta / pod red. Haliny Zgody  . –Radzionków, 2011
 39. Wrodarczyk Marek
  M/S Radzionków : historia statku i ludzi / Marek Wrodarczyk . – Radzionków, 2016
 40. Wrodarczyk, Ryszard
  Legendy starego Bytomia i okolic / Ryszard Wrodarczyk . – [Bytom], 1994 .- S. 26 – 36
 41. Wroński, Jarosław
  Kaplice, krzyże, figury / Jarosław Wroński . – Radzionków,2005
 42. Wroński, Jarosław
  Radzionkowskie ulice i gonki /Jarosław Wroński, Marek Minas . – Radzionków, 2018
 43. Wroński, Jarosław
  Radzionków / teksty Jarosław Wroński, Daniel Ryciak, Tadeusz Bączkowicz . – Radzionków, 2007
 44. Z dziejów dzielnic Bytomia / pod red. Jana Drabiny . – Bytom, 1991. – S. 66 -78, 185 – 195, 217 -219, 425 – 430
 45. Żur, Leon
  Mój wołyński epos / Leon Żur . – Suwałki, 1997
  Ks. Ludwik Wrodarczyk

*publikacje dostępne w obu placówkach bibliotecznych