Promocja czytelnictwa

                                                                          

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

2022 Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych

Kwota dofinansowania – 10 769 zł

2021 Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Kwota dofinansowania – 8 077 zł

2020 Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Kwota dofinansowania – 8 076 zł

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0

Partnerstwo dla książki

2022 Zadanie „Książka wszystkimi zmysłami”

Kwota dofinansowania – 9 000 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”