Projekty

„Wymiana stolarki okienno-drzwiowej w lokalu zajmowanym przez MBP w Radzionkowie”

Na przełomie roku 2011/2012 Biblioteka przystąpiła do realizacji w/w zadania, pozyskując środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Celem głównym zadania było zoptymalizowanie gospodarki cieplnej poprzez zmniejszenie strat energii w pomieszczeniach bibliotecznych.

Wykonanie zadania pozwoliło na:

1) uzyskanie nowych okien aluminiowych o lekkiej konstrukcji,
2) uzyskanie nowych drzwi wejściowych,
3) energooszczędność,
4) wiatro – i wodoodporność, dzięki zastosowaniu:
– specjalnych uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM, który gwarantuje odporność na starzenie podczas wieloletniej eksploatacji,
– efektywnego systemu odprowadzania wody i wentylacji z komory szybowej oraz z komory pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą,
5) spełnienie wymagań WT2008,
6) podniesienie estetyki budynku.

Inwestycja wpłynęła również na:
1) poprawę jakości powietrza atmosferycznego – ochrona środowiska naturalnego,
2) poprawę jakości pracy i komfortu czytelników,
3) poprawę stanu zdrowia pracowników,
4) wzrost inwestycji w zakresie kultury,
5) wzrost atrakcyjności biblioteki dla potencjalnych czytelników.