RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.06.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Usunięcie danych

Kontrole zewnętrzne

2018
Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez pracownika Urzędu Miasta Radzionków na podstawie zarządzenia Nr 856/2012 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Samodzielne Stanowisko ds. kontroli.
Zakres kontroli: prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie wykonywanych zadań ze szczególnym uwzględnieniem sposobu rozliczenia dotacji podmiotowej
Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 - 31.12.2018 r.
Okres kontroli: sierpień 2018

2017
Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez pracownika Urzędu Miasta Radzionków na podstawie zarządzenia Nr 856/2012 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Samodzielne Stanowisko ds. kontroli.
Zakres kontroli: prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie wykonywanych zadań.
Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 - 31.12.2016 r.
Okres kontroli: lipiec – sierpień-wrzesień 2017

2016
Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez pracownika Urzędu Miasta Radzionków na podstawie zarządzenia Nr 856/2012 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Samodzielne Stanowisko ds. kontroli.
Zakres kontroli: prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie wykonywanych zadań ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki składnikami majątku.
Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 - 31.12.2015r.
Okres kontroli: lipiec - sierpień 2016

2015
Kontrola przeprowadzona przez Inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zakres kontroli: prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie i rozliczanie świadczeń, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Okres objęty kontrolą: 2012 – 2014 r.
Okres kontroli: czerwiec 2015

Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez pracownika Urzędu Miasta Radzionków na podstawie zarządzenia Nr 856/2012 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Samodzielne Stanowisko ds. kontroli.
Zakres kontroli: realizacja planu wydatków oraz sprawy organizacyjno-kadrowe.
Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 - 31.12.2014r.
Okres kontroli: czerwiec – lipiec 2015

2014
Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez pracownika Urzędu Miasta na podstawie Zarządzenia Nr 856/2012 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24 października 2012 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli.
Zakres kontroli: prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie wykonywanych zadań oraz sposób funkcjonowania w jednostce kontroli zarządczej.
Okres objęty kontrolą: 01.01.2013 – 31.12.2013 r.
Okres kontroli: sierpień 2014

2013
Kontrola
przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Bytomiu.
Zakres kontroli: ocena przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy.
Okres objęty kontrolą: 2013 r.
Okres kontroli: listopad 2013

Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez pracownika Urzędu Miasta na podstawie Zarządzenia Nr 856/2012 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24 października 2012 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli.
Zakres kontroli: prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie wykonywanych zadań.
Okres objęty kontrolą: 01.01.2012 – 31.12.2012 r.
Okres kontroli: sierpień 2013

2011
Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez pracownika Urzędu Miasta na podstawie Zarządzenia Nr 411/2004 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli, zmienionego w dniu 21 marca 2007 roku Zarządzeniem Nr 86/2007.
Zakres kontroli: realizacja planu dochodów i wydatków ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki składnikami majątku.
Okres objęty kontrolą: 01.01.2011 – 30.06.2011 r.
Okres kontroli: sierpień 2011

2010
Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez pracownika Urzędu Miasta na podstawie Zarządzenia Nr 411/2004 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli, zmienionego w dniu 21 marca 2007 roku Zarządzeniem Nr 86/2007.
Zakres kontroli: prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie wykonywanych zadań.
Okres objęty kontrolą: 01.01.201 – 30.09.2010 r.
Okres kontroli: grudzień 2010

Kontrola przeprowadzona przez Inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Zabrzu.
Zakres kontroli: prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat; ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Okres objęty kontrolą: 2007 -2009 r.
Okres kontroli: maj 2010

2009
Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez pracownika Urzędu Miasta na podstawie Zarządzenia Nr 411/2004 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli, zmienionego w dniu 21 marca 2007 roku Zarządzeniem Nr 86/2007.
Zakres kontroli: prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej.
Okres objęty kontrolą IX –XII 2008/I –IV 2009
Okres kontroli: kwiecień/maj 2009

Kontrola przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu.
Zakres kontroli: ocena warunków higieny pracy.
Okres objęty kontrolą: 2009 r.
Okres kontroli: październik 2009Opublikował: Halina Zgoda
Publikacja dnia: 03.06.2019
Podpisał: Halina Zgoda
Dokument z dnia: 10.06.2015
Dokument oglądany razy: 653