Komunikat

Szanowni Czytelnicy, Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie wznawia działalność po dwumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią. Ponowne otwarcie nastąpi w poniedziałek, 11 maja br., jednakże w zdecydowanie ograniczonym zakresie. Podjęliśmy działania mające na celu umożliwienie Państwu dostępu do naszych zbiorów. Przygotowaliśmy pomieszczenia biblioteczne do obsługi użytkowników, wdrożyliśmy procedury udostępniania zbiorów gwarantujące maksymalne bezpieczeństwo zarówno bibliotekarzy jak i czytelników. Zwrot wypożyczonych książek będzie odbywał się w jednym, wydzielonym do tego celu miejscu, tuż przy wejściu do biblioteki. Wstrzymujemy proces naliczania i egzekwowania kar z tytułu nieterminowo zwróconych zbiorów od 12.03.2020 r. do odwołania. Ponadto informujemy, że na terenie MBP będzie mogła przebywać tylko 1 osoba. Przypominamy, że wszyscy użytkownicy biblioteki są zobowiązani do przestrzegania zaleceń higienicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.