„Dla dużych i mniejszych- Edward Lutczyn”

Owocem spotkania autorskiego z wybitnym artystą-plastykiem Edwardem Lutczynem było kilkanaście narysowanych przez niego rysunków. Prace, zgodnie z wolą rysownika, stały się własnością naszej Biblioteki:

„Czytajmy bez opamietania!”

Za nami „Radzionkowski Tydzień Głośnego Czytania”. Od poniedziałku do piątku czytaliśmy bajki. Głośno. Ciągle. Aż do zatracenia. O skąpym piekarzu, który nie potrafił dzielić się bułeczkami. O szkole w starym zamczysku i egzaminie na ducha. O tym, jak dzieci uratował świat wróżek i o warzywach, które strasznie nudziły się po zamknięciu sklepu. Dzieciom czytali: Panie Małgorzata Ludyga, Irena Chilmon, Urszula Kałuska, Aneta Jędrak oraz Pan Gustaw Jochlik. Bajek wysłuchały dzieci przedszkolne oraz najmłodsi uczniowie Zespołu Szkól.

„O sobie i swoich pasjach”

W godzinach przedpołudniowych gościliśmy naszych mieszkańców – radzionkowskich hobbystów, którzy zgodzili się nie tylko pokazać nam swoje zbiory, ale przede wszystkim o nich opowiedzieć. Niezmordowanie odpowiadali na zadawane pytania, dyskutowali, zachęcali do tworzenia własnych kolekcji, a nawet zdradzili niektóre tajniki pozyskiwania swoich zbiorów. O muszlach (konchologia) opowiadał Pan Jacek Glanc, o bukieciarstwie Pani Maria Bączkowicz, o muzyce i instrumentach Pan Klaudiusz Jania, o umiejętnościach barmana Pan Leszek Machoń.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy!